Dôležité upozornenie

 
Golden Ornament
 
 
Všetky uvedené informácie na stránkach www.magickelono.sk 
 
záhŕňajúce články, návody a tipy o používaní kryštálov a byliniek na ženskú bylinnú náparku sú len informatívneho charakteru
 
 
V žiadnom prípade nie sú zamýšľané ako zdravotné tvrdenia podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006,
 
ani ako lekárske odporúčania, a preto nenahrádzajú liečbu lekárom.
 
V prípade konkrétnych zdravotných problémov sa vždy obráť na svojho lekára.
 
 
 
Pokiaľ v priebehu používania YONI kryštálov a byliniek určených na náparku
 
pocítiš akúkoľvek formu bolesti či nekomfortu, prestaň s ich používaním a vyhľadaj lekársku pomoc.
 
 
Golden Ornament 0
 
 
Magické LONO nie je zodpovedné za problémy spôsobené nevhodným používaním daných produktov.
 
Ich kúpou berieš na vedomie všetky skutočnosti uvedené vyššie a plne s nimi súhlasíš.
 
 
Ďakujem za Tvoj čas a porozumenie...
 
 
 S láskou...
 
Biobavlnka -Zuzana_podpis_biobavlnka