Náparky pre ženy

 

Ženská bylinná náparka

 

Od 20. septembra 2022 poskytujem aj individuálne náparkové terapie na mieru každej žene.

Viac informácií o individuálnych náparkach sa dočítaš na tejto stránke...